NABÍDKY SPOLUPRÁCE:

 
Pokud Vás profesionálně zajímá obor naší činnosti a máte zájem s námi blíže spolupracovat,
veškeré nabídky spolupráce pište,prosím na e-mail: liborhencl@gmail.com .
 
Současně tímto prosím hlavně pracovníky všech Call center,apod.,
aby zbytečně nevolali na naše uvedené telefonní číslo,
které slouží VÝHRADNĚ k přímému kontaktu s našimi zákazníky.
 

Chráním své soukromí pomocí aplikace "nevolejte.cz" .